contact button

Uprzejmie informujemy, że firma Nette sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Budowa sieci szerokopasmowego internetu w powiecie lubelskim (woj. lubelskie)”
nr projektu POIG.08.04.00-06-102/13
w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Okres realizacji projektu: 01.08.2013 – 30.09.2015

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 2 Mb/s w technologii FTTH na wykluczonym cyfrowo terenie powiatu lubelskiego w woj. lubelskim. W ramach projektu zostanie podłączonych 368 klientów z miejscowości Niemce i Wola Niemiecka. Obszar ten został zakwalifikowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jako obszary tzw. „białych plam” – miejsca, gdzie nie ma infrastruktury umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, objętych do tej pory zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Odbiorcami ostatecznymi będą osoby prywatne. Projekt ma na celu stworzenie abonentom możliwości korzystania z szerokiego wachlarza usług elektronicznych, jaki zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu. By zrealizować ten cel firma Nette planuje wybudowanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.

W ramach oferty dostępne będą pakiety dostępu do Internetu o przepustowości łącza min. 2  Mb/s. Dodatkowo Klienci będą mieli możliwość skorzystać z dodatkowych usług – podłączenia telewizji cyfrowej i telefonii.

Całkowita wartość projektu: 2 440 941,94 zł
Wartość dofinansowania: 1 389 153,94 zł

Szczegółowe informacje pod adresem:

Nette Sp. z o. o.
ul. Wallenroda 2E/5
20-607 Lublin
Tel. 81 718 0 718
fax: 81 718 0 719
e-mail: info@nette.pl

Unia Europejska: www.europa.eu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Władza Wdrażająca Programy Europejskie: www.wwpe.gov.pl

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka