contact button

Szybki kontakt

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 8 do 16.
Zapraszamy do naszego biura przy ul. K. Wallenroda 2e/5 (I piętro), bądź do kontaktu telefonicznego z numerem 81 7180718.

Zobacz naszą lokalizację na Google Maps.

Dane firmy

logoNette sp. z o.o.
ul. Konrada Wallenroda 2E lok. 5
20-607 Lublin
tel: 81 7180718
fax: 81 7180719
e-mail: info@nette.pl
NIP: 712-305-53-44
REGON: 060232471

Przelewy

Naszych klientów prosimy o realizowanie przelewów na indywidualne numery rachunków bankowych, wydrukowane na każdej umowie oraz dostępne w sekcji „Dane abonenta”.

Informacje prawne

Spółka zarejestrowana jest rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000277072. Kapitał zakładowy wynosi 200 000 zł i został opłacony w gotówce.

Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 7314.

Zbiór danych osobowych, utrzymywany na potrzeby świadczonych usług telekomunikacyjnych został zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych.

Władze spółki

Spółka reprezentowana jest przez jednoosobowy zarząd. Prezesem zarządu jest Pan Szymon Zdybel.