contact button

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Od dnia 11.01.2021 roku Biuro Obsługi Klienta Nette sp. z o.o. ma nową lokalizację i znajduje się pod adresem:

ul. Tomasza Zana 32A

20-601 Lublin

Jest to 10 piętro wieżowca Gray Office

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania: 81 7180718.

Dane firmy

logoNette sp. z o.o.
ul. Konrada Wallenroda 2E lok. 5
20-607 Lublin
tel: 81 7180718
fax: 81 7180719
e-mail: info@nette.pl
NIP: 712-305-53-44
REGON: 060232471

 

Informacje prawne

Spółka zarejestrowana jest rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000277072. Kapitał zakładowy wynosi 200 000 zł i został opłacony w gotówce.

Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 7314.