contact button

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Od dnia 11.01.2021 roku Biuro Obsługi Klienta ma nową lokalizację i znajduje się pod adresem:

ul. Tomasza Zana 32A
20-601 Lublin
(X piętro wieżowca Gray Office)

Dane firmy

logoVirtual Telecom sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 32A
20-601 Lublin
tel: 81 7180718

e-mail: info@nette.pl
NIP: 7123198210
REGON: 060584514
KRS: 0000735272

 

Informacje prawne

Informujemy że w dniu 2 stycznia 2024 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w  Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółki Nette Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie („Nette”, „Spółka Przejmowana”) z Virtual Telecom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z  siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000735272, NIP 7123198210, REGON 060584514 („VT”, „Spółka Przejmująca”), co nastąpiło poprzez przeniesienie całości majątku, praw oraz zobowiązań Nette (Spółki Przejmowanej) na VT (Spółkę Przejmującą).

Spółka zarejestrowana jest rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000735272. Kapitał zakładowy wynosi 1 466 000,00 zł i został opłacony w gotówce.

Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 8894.