contact button

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01.03.2019 r. zmianie ulegnie Oferta Programowa Dostawców, która stanowiła załącznik do zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – z oferty usunięte zostaną następujące wersje SD kanałów:

  • Polsat 2 SD

  • Polsat News SD

  • Polsat Cafe SD

  • Polsat Play SD

  • Active Family SD.

Wersje HD tychże kanałów będą w dalszym ciągu dostępne w ofercie Telewizji Światłowodowej, w tym zakresie nic nie ulega zmianie. Urządzenia, dzięki którym odbierają Państwo sygnał Telewizji Światłowodowej oferują dziś najwyższą jakość obrazu, dlatego ufamy, że usunięcie wyżej wymienionych kanałów zostanie przez Państwa niezauważone.

Z powodu decyzji nadawcy o zakończeniu nadawania z oferty usunięty zostaną również kanały:

  • Wellbeing Network HD

  • Inspiration TV

  • TVT (kanał lokalny)

  • TV Kłodzka (kanał lokalny)

Jednocześnie informujemy, że zmiana oferty programowej stanowi zmianę warunków umowy w rozumieniu art. 60a ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), w związku z czym w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia nowej Oferty Programowej mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w terminie do dnia 28.02.2019 r.

W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w trybie wskazanym powyżej Dostawcom nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Abonenci, którzy podpisali umowę po wprowadzeniu listy kanałów gwarantowanych (czyli po 1 grudnia 2017 r.) nie mają możliwości wypowiedzenia umowy.

Zespół Nette