contact button

22.12.2015 Szanowni Państwo, Niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Usługa dostępu do sieci Internet i telefonii) zawartych przez Abonentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi...

Z radością informujemy, że do grona naszych klientów dołączyły: Gmina Lublin i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Obydwie instytucje korzystają z szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci światłowodowej Nette oraz z usług tran...

    Uprzejmie informujemy, że firma Nette sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Budowa sieci szerokopasmowego internetu w powiecie lubelskim (woj. lubelskie)” nr projektu POIG.08.04.00-06-102/13 w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do ...