contact button

Szanowni Klienci, Informujemy, że w nocy z 24 na 25 maja 2017 roku nastąpi przerwa w dostępie do usług (Internet, telewizja, telefon), która potrwa maksymalnie 1 godzinę. Prace związane z modernizacją Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej zaplanowa...

Szanowni Państwo, Niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Usługa dostępu do sieci Internet i telefonii) zawartych przez Abonentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jedno...

Uprzejmie informujemy, że firma Nette sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Budowa sieci szerokopasmowego internetu w powiecie lubelskim (woj. lubelskie)” nr projektu POIG.08.04.00-06-102/13 w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na e...