contact button

L.p.Rodzaj usługiOpłata brutto
1.Wizyta techniczna w celu naprawy usterki powstałej z przyczyny nieleżącej po stronie Operatora lub na życzenie Abonenta.

Dodatkowo dolicza się opłatę za wykonaną usługę (jeśli wykonano) zgodnie z poniższym:
100,00 zł
2.Zakup routera WiFi (1 sztuka)od 70,00 zł
3.Zarobienie złącza RJ45 (1 sztuka)10,00 zł
4.Konfiguracja sprzętu (routera, bramki VoIP, dekodera lub ONT-a) w lokalu Abonenta30,00 zł
5.Naprawa lub instalacja gniazda (1 sztuka, bez gniazda)25,00 zł
6.Naprawa lub instalacja gniazda (1 sztuka, z gniazdem)50,00 zł
7.Instalacja karty sieciowej (z kartą)60,00 zł
8.Instalacja sterowników40,00 zł
9.Patchcord UTP (cena za każdy rozpoczęty 1mb)4,00 zł
10.Patchcord FO (cena za każdy rozpoczęty 1mb)6,00 zł
11.Wymiana kabla UTP/FTP (cena za każdy rozpoczęty 1mb)4,00 zł
12.Wymiana kabla FO (cena za każdy rozpoczęty 1mb)6,00 zł
13.Wymiana złączki mechanicznej FTTH (1 sztuka)30,00 zł
14.Wymiana zasilacza po okresie gwarancji25,00 zł
15.Wymiana urządzenia abonenckiego i/lub zasilacza do urządzenia abonenckiego z przyczyny nieleżącej po stronie Operatora oraz niepodlegająca gwarancji opłata ustalana każdorazowo w oparciu o aktualne ceny rynkowe
16.Prace modernizacyjne w sieci w lokalu Abonenta 60,00 zł za drugą i kolejne rozpoczęte godziny
17.Przeniesienie usługi do innego lokalu200,00 zł
18.Miesięczna opłata za wynajem dekodera (1 sztuka)4,90 zł
19.Miesięczna opłata za Multiroom (za każdy dodatkowy odbiornik w tym samym lokalu)9,50 zł
20.Opłata za zagubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonego dekodera430,50 zł
21.Opłata za niezwrócenie dekodera w okresie do 30 dni od daty zakończenia umowy430,50 zł
22.Opłata za wymianę, zagubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonych akcesoriów takich jak: pilot, kabel HDMI, zasilacz, kabel RJ-45 (1 sztuka)50,00 zł
23.Konfiguracja sprzętu (routera, bramki VoIP, dekodera lub ONT-a) w biurze Operatora30,00 zł
24.Opłata miesięczna za wypożyczenie routera9,90 zł
25.Cesja50,00 zł
26.Zmiana pakietu na wyższy0,00 zł
27.Opłata miesięczna za wysyłkę faktury VAT pocztą5,00 zł
28.Billing połączeń - papierowy (wysyłka pocztą)10,00 zł
29.Billing połączeń - elektroniczny (wysyłka mailem w formacie .pdf)5,00 zł
30.Pisemne wezwanie do zapłaty po upływie terminu płatności15,00 zł
31.Kara za udostępnianie usługi poza lokal Abonenta1 000,00 zł

Opłaty za usługi niewymienione w tabelach ustalane są indywidualnie na podstawie kosztorysu technicznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Cennik usług dodatkowych instalacyjnych i serwisowych Nette sp. z o.o.