contact button

Nette posiada własną światłowodową i radiową sieć szkieletową na terenie Lublina i okolicznych miejscowości. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty poprzez wybór odpowiedniej kategorii z menu po lewej stronie.

Najważniejsze cechy naszych usług

  • brak limitów pobieranych i wysyłanych danych

  • niewymagana linia telefoniczna

  • nieograniczona ilość darmowych kont e-mail w domenie poczta.nette.pl

  • dostępność pakietów o symetrycznej i asymetrycznej przepływności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NETTE SP. Z O.O.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ Nette 09.2023

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU – POPC Nette 09.2023

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Umowa_Nette