contact button

Posiadamy własną centralę telefoniczną klasy SoftSwitch oraz zasoby numeracyjne w strefach 22 i 81, wraz z numerami rutingowymi. Świadczymy klientom biznesowym i operatorom hurtowe usługi telefoniczne. Oferujemy bardzo atrakcyjne stawki za połączenia, już od 5 gr netto za minutę połączenia do sieci stacjonarnych i 7 gr netto za minutę połączenia do sieci komórkowych.

Oferowane usługi

  • obsługa ruchu telefonicznego (indywidualne sesje SIP lub SIP trunk),

  • dzierżawa numeracji,

  • poczta głosowa z dostępem przez telefon i WWW,

  • Centrex – bezpłatne połączenia między oddziałami firmy przy użyciu numeracji skróconej,

  • IVR z możliwością edycji zapowiedzi i menu przez WWW,

  • usługi faksowe z dostępem przez WWW,

  • dostęp do panelu klienta – konfiguracja usług, podgląd billingu,

  • wynajem, sprzedaż i wdrażanie urządzeń końcowych (centrale abonenckie Slican i Platan, telefony IP, bramki)

Informacji w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do sieci Nette w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej