contact button

Zgłaszanie awarii

Awarie mogą Państwo zgłaszać telefonicznie, w godzinach 8:00 – 16:00. Należy podkreślić, że po godzinach pracy i dni wolne, łącza szkieletowe Nette są monitorowane na bieżąco przez dyżurnego technika, toteż rozległe awarie są usuwane niezależnie od pory dnia. Niemniej jednak, diagnostyka łącz abonenckich do osób indywidualnych jest przeprowadzana wyłącznie w godzinach pracy.

Prosimy przed zgłoszeniem usterki o sprawdzenie stanu technicznego komputera oraz jego konfiguracji. Nieuzasadnione wezwanie technika skutkuje obciążeniem kosztami wizyty serwisowej zgodnie z aktualnym cennikiem.

Każde zgłoszenie reklamacyjne musi posiadać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko ABONENTA

  2. Adres świadczenia usługi

  3. Przedmiot reklamacji oraz reklamowany okres

  4. Okoliczności uzasadniające reklamacje

  5. Numer ID

  6. Data zawarcia umowy i termin wejścia w życie umowy- jeśli reklamacja dotyczy niedotrzymania terminu określonego w umowie

  7. Wysokość kwoty odszkodowania

  8. Numer konta bankowego do wypłaty lub wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet kolejnych faktur

  9. Podpis (dla składających pismo w biurze)