contact button

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia umowy?

W celu podpisania umowy abonenckiej Klient zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości oraz tytułu prawnego do lokalu, w którym zainstalowane ma być przyłącze sieciowe (np. przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowę najmu, itp.). Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna dodatkowo posiadać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Jak należy regulować opłaty za korzystanie z usług Nette?

Opłaty powinny być uiszczane za każdy miesiąc z góry, do 26-ego dnia poprzedniego miesiąca. Prosimy o realizację przelewów na indywidualne numery rachunków, co pozwala na szybsze ich księgowanie.

Gdzie mogę znaleźć indywidualny numer konta, na który należy dokonywać opłat za usługę?

Numer konta, na który należy kierować wpłaty, znajdą Państwo w treści umowy, bądź w dziale „Panel klienta”.

Czy mogę podłączyć dodatkowy komputer? Ile to kosztuje?

Tak, można podłączyć kolejny komputer. W przypadku, gdy Klient w swoim mieszkaniu posiada router, do którego podłączony jest dodatkowy komputer, opłata dodatkowa nie jest pobierana.

Co się dzieje po upłynięciu okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony?

Umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony, co zazwyczaj wiąże się z podwyższeniem abonamentu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jeśli chcecie Państwo przedłużyć umowę, prosimy o kontakt z naszym biurem nie później niż 1 miesiąc przed końcem obowiązywania umowy.

Czy wysyłacie faktury VAT pocztą?

Jeśli potrzebujecie Państwo comiesięcznych faktur VAT prosimy o zamówienie takiej usługi za pośrednictwem biura obsługi klienta. Wiążę się to z opłatą logistyczną, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W każdej chwili macie Państwo dostęp do faktur za pośrednictwem Wirtualnego Biura Obsługi Klienta, dostępnego na stronie www.nette.pl.

Gdzie mogę uzyskać informacje o saldzie mojego konta?

Informację o stanie zadłużenia konta abonenckiego można uzyskać logując się do Wirtualnego BOK i wybierając zakładkę „Finanse”.

Jak zalogować się do Wirtualnego BOK?

Do zalogowania się w Wirtualnym BOK potrzebne są Państwu ID Klienta i PIN. ID i PIN znajdą państwo na umowie. ID są to cztery ostatnie cyfry indywidualnego numeru konta. PIN (jeśli jeszcze nie jest Państwu znany) można otrzymać dzwoniąc na numer naszego biura lub zgłaszając się elektronicznie, kierując pytanie e-mailem na adres info@nette.pl.