contact button
  1. Z menu Start wybieramy opcję Panel sterowania.

  2. W panelu sterowania klikamy na Wyświetl stan sieci i zadania – opcja znajduje się w kategorii Sieć i Internet.

  3. Następnie klikamy w nowo otwartym oknie na odnośnik Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

  4. W oknie Skonfiguruj połączenie lub sieć wybieramy Połącz z Internetem klikamy Dalej.

  5. W przypadku wyświetlenia komunikatu Masz już połączenie z internetem wybieramy Mimo to skonfiguruj nowe połączenie – komunikat może się pojawić w sytuacji, gdy na komputerze skonfigurowano wcześniej połączenie innego typu  (np. przez modem lub telefon komórkowy).

  6. Na pytanie Jak chcesz się łączyć? wybieramy Połączenie szerokopasmowe (PPPoE).

  7. W nowym oknie przy pytaniu Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP)

    W polu Nazwa użytkownika: wpisujemy nasz Login PPPoE oraz przy Hasło nasze Hasło PPPoE Ważne jest zaznaczenie opcji Zapamiętaj to hasło.

    Dane Login PPPoE oraz Hasło PPPoE powinny znajdować się na drugiej stronie umowy abonenckiej.