contact button
Wskaźniki za II półrocze 2022  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<1doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<3Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<3doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,1Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>96Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną7sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2022  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<2doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<3Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<2doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną5sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2021  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<4Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<3doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>96Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną10sekundy
Wskaźniki za II półrocze 2020  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<2doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<4Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<2doba
4Wskaźnik poprawności faktur<1Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną8sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2020  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<2doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<3Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną5sekundy
Wskaźniki za II półrocze 2019  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<5Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<2,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>94Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną9sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2019  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<4Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<2doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,2Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną7sekundy
Wskaźniki za II półrocze 2018  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<1doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<2Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<2doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,1Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>98Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną3sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2018  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<2doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<3Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<2doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną5sekundy
Wskaźniki za II półrocze 2017  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<5Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<2doba
4Wskaźnik poprawności faktur<2Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>96Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną5sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2017  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<2doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<3Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<2,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>96Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną9sekundy
Wskaźniki za II półrocze 2016  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<2Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<1Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>95Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną10sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2016  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<2doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<2Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<1Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>95Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną8sekundy
Wskaźniki za II półrocze 2015  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<2doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<4Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną6sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2015  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<3Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną10sekundy
Wskaźniki za II półrocze 2014  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<2doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<3Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną5sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2014  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<5Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną11sekundy
Wskaźniki za II półrocze 2013  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<5Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną7sekundy
Wskaźniki za I półrocze 2013  
l.p.WskaźnikWartośćJednostka
1Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci<3doba
2Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich<4Procent
3Czas usunięcia uszkodzenia<1doba
4Wskaźnik poprawności faktur<0,5Procent zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur
5Wskaźniki prędkości>97Procent osiągniętej przepływności w stosunku do zadeklarowanej
6Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną9sekundy