contact button

Konfiguracja systemu

 1. Z menu Start wybieramy Panel Sterowania. W nowym oknie Panelu Sterowania otwieramy Centrum sieci i udostępniania.

 2. Następnie klikamy w nowo otwartym oknie na odnośnik Skonfiguruj połączenie lub sieć.

 3. W oknie Wybierz opcję połączenia wybieramy Połącz z internetem.

 4. Na pytanie Jak chcesz się łączyć wybieramy Połączenie szerokopasmowe PPPoE.

 5. W nowym oknie przy pytaniu Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP)

  W polu Nazwa użytkownika: wpisujemy nasz Login PPPoE oraz przy Hasło nasze Hasło PPPoE Ważne jest zaznaczenie opcji Zapamiętaj to Hasło następnie wybieramy przycisk Połącz.

   Dane Login PPPoE oraz Hasło PPPoE powinny znajdować się na drugiej stronie umowy abonenckiej.

 6. Następnie system poinformuje nas że Połączenie z internetem jest gotowe do użycia. Wybieramy Zamknij. Ważne jest też przeczytanie informacji zaznaczonej w zielonej ramce.

Uruchamianie połączenia

 1. Aby można było korzystać z internetu potrzebne jest logowanie do systemu Nette za pomocą połączenia PPPoE. W tym celu należy z menu Start wybierać Ustawienia -> Połączenia sieciowe następnie kliknąć dwa razy na utworzone przez nas połączenie w tym wypadku będzie to Połączenie szerokopasmowe.

 2. Następnie klikamy na przycisk Połącz. Połączenie z Nette zostanie nawiązane.

W razie problemów

 1. Często w rozwiązaniu problemów z połączeniem PPPoE pomaga wyłączenie protokołów IPv4 oraz IPv6 na podstawowej karcie sieciowej. W tym celu, z menu Start wybieramy Ustawienia-> Połączenia sieciowe. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na ikoniePołączenie lokalne wybieramy Właściwości.

 2. Następnie w zakładce Sieć odznaczamy „Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)”oraz „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” potwierdzamy przyciskiem OK.