contact button

Obsługa protokołu PPPoE

Przed konfiguracją prosimy upewnić się czy jądro obsługuje protokół PPPoE (natywnie, bądź przez moduł). W tym celu, z konta użytkownika należy wykonać polecenie:

cat /boot/config-`uname -r` | grep "CONFIG_PPPOE"

Jeśli efektem działania polecenia jest: „CONFIG_PPPOE=m” lub „CONFIG_PPPOE=y” to znaczy że jądro obsługuje protokół PPPoE. Większość nowoczesnych dystrybucji (Ubuntu, Fedora) domyślnie wspierają protokół PPPoE.

Kolejny krokiem jest instalacja aplikacji pppd oraz sterownika pppoe:

sudo apt-get install ppp pppoe

Aby możliwa była inicjacja połączenia bez posiadania uprawnień administratora, należy dodać użytkownika do grupy ‘dip’:

sudo usermod -a -G dip nazwa_użytkownika

Konfiguracja systemu

Następnie należy utworzyć plik /etc/ppp/peers/nette o podanej poniżej zawartości:

# Plik konfiguracyjny dla PPPoE do połączenia
 # z siecią Nette sp. z o.o.
 # załaduj wtyczkę pppoe
 plugin rp-pppoe.so
 # używany interfejs sieciowy (zazwyczaj eth0)
 eth0
 # Login otrzymany od Nette
 name "twoj_login_PPPoE"
 # użycie preferowanych serwerów DNS
 usepeerdns
 persist
 # wykorzystanie połączenia jako trasy domyślnej
 defaultroute
 # Zastąpienie ewentualnie używanej innej bramy domyślnej
 replacedefaultroute
 # ukrycie hasła
 hide-password
 noauth

Kolejnym krokiem jest edycja /etc/ppp/chap-secrets i umieszczenie w nim następującej zawartości:

twoj_Login_PPPoE_od_nette * twoje_Haslo_PPPoE_od_nette

Dane twoj_Login_PPPoE_od_nette oraz twoje_Haslo_PPPoE_od_nette należy zmienić na dane zapisane na umowie abonenckiej.

Inicjowanie połączenia

Aby połączyć się z Nette wykonujemy polecenie:

pon nette

Aby się rozłączyć należy wykonać:

poff nette

W razie problemów można użyć polecenia pppd call nette aby się połączyć oraz killall pppd aby się rozłączyć.

Aby sprawdzić, czy komputer prawidłowo został uwierzytelniony na serwerze Nette wykonujemy:

ifconfig ppp0

Jeśli polecenie zwróci informację o aktywnym interfejsie ppp0 oraz przypisanym do niego adresie IP, oznacza to, że połączenie działa poprawnie.