contact button
  1. Z menu Start wybieramy opcję Panel sterowania.
  2. W panelu sterowania klikamy na Wyświetl stan sieci i zadania – opcja znajduje się w kategorii Sieć i Internet.
  3. Następnie klikamy w nowo otwartym oknie na odnośnik Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.
  4. W oknie Skonfiguruj połączenie lub sieć wybieramy Połącz z Internetem klikamy Dalej.
  5. W przypadku wyświetlenia komunikatu Masz już połączenie z internetem wybieramy Mimo to skonfiguruj nowe połączenie – komunikat może się pojawić w sytuacji, gdy na komputerze skonfigurowano wcześniej połączenie innego typu  (np. przez modem lub telefon komórkowy).
  6. Na pytanie Jak chcesz się łączyć? wybieramy Połączenie szerokopasmowe (PPPoE).
  7. W nowym oknie przy pytaniu Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP)
    W polu Nazwa użytkownika: wpisujemy nasz Login PPPoE oraz przy Hasło nasze Hasło PPPoE Ważne jest zaznaczenie opcji Zapamiętaj to hasłoDane Login PPPoE oraz Hasło PPPoE powinny znajdować się na drugiej stronie umowy abonenckiej.